Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Aktionsturbin

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Aktionsturbinen kännetecknas av att vattnets lägesenergi omvandlas till rörelseenergi i fasta munstycken. De roterande skovlarnas uppgift är då att omsätta det utströmmande vattnets hastighetsenergi i största möjliga mängd arbete.

Peltonturbinen är en aktionsturbin av partialtyp det vill säga endast en del avlöphjulets omkrets träffas av vattenstrålen. Principiellt har turbinen en serie halvcirkelböjda skovlar som träffas av vattenstrålen, vilket därvid avlänkas i 180° vinkel.

Skovlarna är utformade som dubbelskopor med ett uttag i den yttre kanten vilket medför tät skoveldelning.

Peltonturbinens funktion är att vatten leds till ett munstycke som omvandlar vattnets lägesenergi till hastighetsenergi. I munstycket finns en nålventilsom reglerar flödet till skovlarna allt efter rådande effektbehov.

Munstycket är riktat så att vattenstrålen träffar löphjulet tangentiellt. Löphjulet består av ett stort antal skovlar, mot vilket vattenstrålen träffar med hög hastighet. Löphjulet är placerad ovanför nedre vattenytan eftersom den roterar helt i luften, man kan därför inte utnyttja hela fallhöjden. Turbinen lämpar sig bäst för små vatten- mängder och stora fallhöjder.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp