Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Vattenkraftsstationens huvudelar

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Vattenkraftsstationens huvuddelar består av en damm med dammluckor och en stationsbyggnad med ställverk och en maskinhall med turbin och generator.

Vid dammens inlopp, till turbin, finns ett så kallat utskov för att kunna öppna eller stänga vattenflödet till turbin. Utloppstunneln utmynnar i vattendragets huvudfåra nedströms dammen.

  1. Intag
  2. Inloppstub
  3. Maskinhall med turbin och generator
  4. Sugrör
  5. Utloppstunnel
  6. Utskov
  7. Tryckklocka

Enl tidigare bestäms den tillgängliga effekten av vattenföringen och bruttofallhöjden (nivåskillnaden mellan vattenytorna vid inloppet resp. utloppstunneln), på grund av strömningsförluster i in- och utloppstuberna blir den effektiva fallhöjden (nettofallhöjden) mindre. Nettofallhöjden H kan definieras som skillnaden i energihöjd vid turbin.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp