Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

3-stegskoppling

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Varmvattenvärmeväxlare och radiatorvärmeväxlare är kopplade i serie. Vid stora tappvattenmängder kan man släppa på fjärrvärme direkt på varmvatten-värmeväxlarens förvärmningsteg. Kopplingen lämplig vid mjukt vatten.

Arbetssätt för 3-stegskopplad abonnentcentral:

Värmeväxlarna består av tre steg. I steg ett leds primärvattnet in i värmeväxlaren för eftervärmning av varmvattnet. I steg 2 sker uppvärmning av radiatorvattnet och i steg 3 förvärms tappvattnet. Sommartid, då inget radiatorvärmebehov finns, förbikopplas steg 2-växlaren och endast tappvarmvatten uppvärms då.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp