Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

2-stegskoppling

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Radiatorvärmeväxlare och varmvattenvärmeväxlare är kopplade i serie. Kopplingen är lämplig vid hårt vatten eller vatten med andra föroreningar som kan fällas ut i vattenvärmaren.

Arbetssätt för 2-stegskopplad abonnentcentral:

Fjärrvärmecentralens funktion framgår av principschemat. Ingående fjärrvärmevatten regleras av reglerventilerna SV11 och SV12.

Hetvattenreturen från radiatorkretsen leds till varmvattenvärmeväxlarens förvärmardel och värmer inkommande kallvatten. Förvärmardelen är dimensionerad så att detta flöde räcker till medelstora varmvattentappningar.

Vid stor förbrukning av varmvatten eller då returen från radiatorkretsen inte har tillräckligt hög temperatur, det vill säga på sommaren, leds primärvärme från fjärrvärmenätet via reglerventil SV11 direkt in i varmvattenvärmeväxlarens eftervärmardel, där det möter redan förvärmt varmvatten.

Inkommande kallvatten går alltså i två seriekopplade kretsar internt i beredaren, där det först värms av hetvattenreturen från radiatorkretsen och därefter av primärvärme från fjärrvärmenätet.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp