Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Ånganläggningar, introduktion

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Inom industrin användes ånga till ett otal processer bland annat för framställning av:

Elenergi => Kondenskraftverk

Elenergi och Fjärrvärme => Mottryckskraftverk

Inom pappersindustrin används ånga för framställning av massa och papper.

Figur 2
En ånganläggning består schematiskt av en Ångpanna som omvandlar, vid förbränning, bränslets kemiska energi till värmeenergi.

Värmeenergi överförs till vattnet, i pannan, som börjar koka och bildar vattenånga (med ett högt tryck) som sedan överhettas i pannans Överhettare.

Den överhettade ångan (admissionsånga) driver en Ångturbin som i sin tur driver en Generator som producerar el-energi.

I avloppet efter ångturbin har ångan, expanderat till ett lägre tryck och temperatur (avloppsånga). Avloppsångan har en stort mängd ångbildningsvärme kvar, som inte utnyttjats i ångturbinen.

Ångbildningsvärme måste kylas bort för att avloppsångan skall övergå till vätskefas (kondensat) och kyles då i en Kondensor där kylmedlet kan vara sjövatten eller fjärrvärme.

Kondensatet som bildas i kondensorn ska återanvändas i processen och pumpas därför vidare via en Kondensatpump till en Matarvattentank med avgasare.

Matarvattentanken med sin avgasare fyller olika funktioner:

-

Dels är den en lagringstank, dels som mottagare av spädvatten som ersätter eventuellt läckage av ånga och kondensat (det syre som finns i spädvatten avgasas i avgasaren), samt som blandningsförvärmare där matarvattnet uppvärms till ca 140 - 160 °C.

-

Matarvattnet från matarvattentanken pumpas sedan vidare till ångpannan via en Matarvattenpump som reglaras så att den håller en korrekt pannvattennivå i ångpannan.

 

 

 

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp