Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Kulvertsystem

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Ett kulvertsystem har huvuddelarna primärrörledning, fjärrvärmeledning, undercentral med värmeväxlare samt sekundärledning. Avstängningsventiler, luftningsventiler, tappningsventiler samt expansionsdon med tillhörande fixeringar placeras i brunnar (kammare). I systemet ingår även anslutningar till fastigheter.

De svenska fjärrvärmenäten är alltid uppbyggda med så kallad indirekt koppling, det vill säga radiator- och varmvattenkretsen hos abonnenten är en egen sluten krets. Abonenntcentralen innehåller därför alltid minst två värmeväxlare, en för tappvarmvattnet och en för radiatorkretsen.

Vid framför allt större kontorsfastigheter kan det också finnas en separat värmeväxlare för ventilationskretsen. Anledningen till att Sverige idag föredrar det indirekta systemet framför direktkoppling är främst goda erfarenheter av driftsäkerhet.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp