Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Torv

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Torv är beteckningen på ett mer eller mindre nedbrutet växtmaterial. Torvens kemiska och tekniska egenskaper beror till stor del på hur långt humifieringsprocessen (nedbrytningen) framskridit. För att bestämma humifieringsgraden finns en 10-gradig skala. Hög humifierad torv (H10) innehåller mer av grundämnena kol och väte och är därför energirikare än ohumifierad torv (H1).

För kommersiell produktion av torv som bränsle finns två huvudmetoder: frästorvs- och stycketorvsmetoden.

Obs! Det pågår en debatt om torv ska ingå i kategorien biobränslen eller fossila bränslen.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp