Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Biobränsle

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Biobränslet är ett fast bränsle och förekommer som icke förädlat bränsle (flis, spån, rivet och kross) eller som förädlat bränsle (briketter, pelleter och pulver).

Biobränslet ger inget nettotillskott av koldioxid vid förbränning. Den frigjorda koldioxiden tas upp av ny vegetation när den växer. Detta stämmer bra in i kretsloppstanken. Användningen av biobränslen i Sverige beräknas år 2020 bli ca 150 TWh vilket motsvarar ca 30 % av den totala energiproduktionen. Följande indelning kan göras efter biobränslens ursprung.

Bild visar indelning av biobränslens ursprung

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp