För de betygsbaserade uppgifterna rekommenderas ansvarig kursledare själv formulerar dessa uppgifter.