Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Geotermisk energi

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Den värmeenergi som finns i jordskorpan kan utnyttjas genom att borra djupa hål i densamma.

Jordskorpans beskaffenhet är av stor betydelse, den måste bestå av sedimentära bergarter med vattenförande lager, för att bli ekonomiskt lönande.

Den geotermiska energin används både för uppvärmning av bostäder och för el-produktion, beroende var den utvinnes. Den så kallade temperaturgradienten (temperaturökning per 1000 meters djup) varierar kraftigt. Exempelvis i Sverige är temperaturhöjning ca 20°C per 1000 meters djup medan på Island är temperaturhöjning upp till 200°C per 1000 meters djup.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp