Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Tidvattenenergi

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Principen är att man utnyttjar nivåskillnaden mellan ebb och flod med hjälp av en vattenturbin som har ställbara skovlar. Problemet är tidscykeln, mindre än 24 timmar, energiproduktion förskjuts i tid och följer därmed inte energibehovet.

Tidvattenkraftverk i Sverige är tämligen ointressant då nivåskillnaden mellan ebb och flod är minimal.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp