Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Vindenergi

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Människan har i alla tider utnyttjat vindkraften, för att driva kvarnar, pumpar och fartyg.

I dagens läge använder man även vindens rörelseenergi för elproduktion med hjälp av vindkraftverk.

Ett vindkraftverk består av ett högt torn med ett maskinhus på toppen av tornet. I maskinhuset finns en generator placerad som är monterad till en propeller via en växellåda. Propellern består av två eller tre blad, som måste ställas vinkelrätt mot vindens riktning för att erhålla maximal effekt.

Den eleffekt som kan erhållas från naturens vindeffekt är dock begränsad på grund av ändligt antal propellerblad, friktion, etc.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp