Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Vågenergi

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Att utvinna havsvågornas stora energimängder innebär stora tekniska problem i förhållande till andra energislag. Intresset för forskning och experiment, har ökat då dagens strävan efter rena alternativa energikällor prioriteras.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp