Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Solenergi

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

I dagligt tal kan man säga att solen är upphovet till samtliga av jordens energikällor.

Fossila bränslen är sedan miljoner år tillbaka lagrad solenergi. Solen framkallar vattnets naturliga kretslopp och ger oss vattenkraft, den värmer även upp luftmassorna och får därmed vindkraftsverkens rotorer att snurra.

Från solstrålningen får vi energi som kan utvinnas med hjälp av solfångare och därmed värma vatten för bostadsuppvärmning. I solceller, tillverkade av halvledarmaterial, omvandlas solljuset direkt till elenergi.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp