Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Vatten - ånga

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Alla vet vad som händer när vatten i en kittel börjar koka. Ånga strömmar ut i pipen. Vad händer egentligen i kitteln från det man häller i kallt vatten till dess att ånga strömmar ut? Även om vattnet är kallt när vi påbörjar värmningen innehåller vattnet någon värmeenergi. Detta vattnets värmeinnehåll kallas vattnets vätskevärme (vätskeenergi) och mäts i enheten kJ.

När vattnet börjar värmas åtgår det en viss värmeenergi för att höja temperaturen hos vattnet, detta värde är vattnets värmekapacivitet (spec. värme). För att höja temperaturen av 1 kg vatten en grad Celsius åtgår det en energimängd på cirka 4.18 kJ. Detta fortgår tills vattnet når kokpunkten, då det inte längre kan uppta mer värme i vätskefasen.

Värmekapaciteten c är den energimängd som erfordras för att höja temperaturen en grad Celsius av 1 kg ämne.
Värmekapaciteten c har enheten ( kJ/kg °C)
Följande samband råder:
W = m * c * Dt ( kJ )

W = energimängd ( kJ )
m = massa ( kg )
c = värmekapacitet ( kJ/kg °C )
Dt = temperaturdifferens ( °C )

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp