Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Gasers allmänna tillståndslag

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Isoterm, isobar och isokor kan sammanfattas i gasernas allmänna tillståndslag.

Detta samband kan användas för gaser som är svåra att kondensera som exempelvis väte, syre, kväve.

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp