Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Ångbildning

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Vatten kokar då den nått den temperatur där ångblåsor bildas (förångning).
Ångbildningen fortsätter, vid samma temperatur, så länge trycket är oförändrat.

I ett öppet kärl är det barometerståndet + vätskans statiska tryck som bestämmer ångbildningen.

I ett slutet kärl bestämmer det högre trycket ångbildningen.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp