Värmelära - sidöversikt

 

Startsida
Aggregationstillstånd
Värmeenergi
Temperatur
Längdutvidgning
Volymutvidgning
Gaslagarna
Isoterm tillståndsförändring
Isobar tillståndsförändring
Isokor tillståndsförändring
Gasers allmänna tillståndslag

Vatten - ånga
Ångbildning
Mättningstryck
Ångbildningsentalpi
Överhettad ånga
Vattnets tillståndsändringar
Vattnets tillståndsändring
Mollierdiagram

 

Delprov 1
Delprov 2
Delprov 3
Delprov 4