Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Isobar tillståndsförändring

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Vid isobar tillståndsförändring får vi sambandet mellan absolut temperatur och volym då trycket är konstant.


Det kallas även för Guy-Lussacs lag.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp