Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Isokor tillståndsförändring

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Vid isokor tillståndsförändring erhålles sambandet mellan absolut tryck och absolut temperatur då volymen är konstant.


 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp