Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Isoterm tillståndsförändring

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Om en gasmängd utsätts för olika tryck vid en konstant temperatur (T=konst), erhålles en isoterm tillståndsändring och sambandet mellan absolut tryck och volym blir då:


p1 * V1 = p2 * V2        p * V = konstant

Det kallas även för Boyles lag.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp