Klassrummet Senaste nytt Insändningsuppgifter
Basgrammatik Läslogg Hjälp
Nationellt centrum för flexiebelt lärande
Avsnitt
Vägen till målet
Språket vi använder
Berätta för andra
Att informera sig
Fundera
Kulturmöten
Påverka och påverkas
Vägen till måletBerätta för andraFunderaSpråket vi använderPåverka och påverkasKulturmötenAtt informera sig
 

Välkommen!

Välkommen till Svenska som andraspråk A-kursen. Det är en kurs som betonar språkutvecklingen hos människor. Människan och språket är ett och om språket utvecklas så utvecklas människan.

Den kurs som börjar nu har tagit fasta på detta. Målet är att din språkliga förmåga och dina kunskaper i svenska ska öka. Svenska är ju ditt andra språk. Du använder det när du läser, skriver, talar och lyssnar. Men hur utvecklar man då språkförmågan? Svaret är enkelt. Genom att träna! Språkutveckling sker genom språkanvändning, och ditt språk utvecklas när du läser, skriver, talar och lyssnar.

Vi har försökt utgå från vardagliga situationer när vi satt ihop övningarna som du ska göra framöver. Vad behöver man kunna för att kommunikationen ska fungera på svenska? Vi hoppas att du kommer att tycka att kursen är både rolig, utvecklande och lärorik!

Först vill vi säga några ord om navigeringen och symbolerna på sidorna. Startsidan (staden/huset) leder dig till de olika enheterna. Genom att klicka på de olika personerna kommer du fram till uppgifterna och det material du ska jobba med i varje enhet. Du ska börja med enhet "Vägen till målet" och sluta med "Att informera sig". Resten av enheterna får du läsa i vilken ordning du vill. Det finns vissa symboler som följer dig hela tiden:

Här hittar du chat-funktionen, diskussionsgruppen och klasslistan.
Här kan du läsa senaste nytt från läraren.
Här hittar du alla insändningsuppgifter.
Ugglan leder dig till basgrammatiken.
Loggboken ska du använda för dina egna anteckningar. Speciellt nyttig är den här funktionen när du läser romanerna.
Här hittar du hjälp- och sökfunktionen, FAQ (frequently asked questions) och olika intressanta länkar.

Skolverket har bestämt innehållet i Svenska som andraspråk A. Klicka här om du vill titta på Skolverkets mål och betygskriterier för denna kurs.

Det lärande materialet

Till din hjälp för att kunna genomföra kursen har du:

Sv s 2:a

21-15050-8

OM UTTAL, HÄFTE

A&W

HÅKANSSON

HÄFTE

språk A

21-93429-0

OM UTTAL, LJUDBAND

A&W

HÅKANSSON

LJ-BAND

 

21-16481-9

HANDBOK I SVENSKA SPRÅKET

A&W

JANSSON

BOK

 

21-15048-6

DESKRIPTIV SVENSK GRAMMATIK

A&W

HOLM M FL

BOK

 

91-88618-28-5

ORD I RÄTTAN TID

APPIA

skickas från CFL

HÄFTE

   

UR SVENSKA KURS A, VIDEOBAND

CFL

skickas från CFL

VIDEO

   

SVENSK GRAMMATIK, VIDEOBAND

CFL

skickas från CFL

VIDEO

   

UR SVENSKA KURS A, LJUDBAND

CFL

skickas från CFL

LJ-BAND

   

TRE ROMANER

     

Under kursens gång kommer du att göra sju insändningsuppgifter, som kan vara skrifliga uppgifter, muntliga uppgifter eller uppgifter som kräver deltagande i ett chat-möte eller i en diskussionsgrupp på nätet. Insändningsuppgifterna är samtalet mellan dig, läraren och andra kursdeltagare. De är inlärningstillfällen och du ska alltså ta alla möjligheter som bjuds att utnyttja dem.

Dessutom finns det en hel del övningsuppgifter i de olika enheterna och i Handboken. De finns där så att du kan träna på de olika inslagen i kursen. Du ska inte skicka in övningsuppgifterna, men det är bra om du löser dem.

Träffar med lärare och studerande

När du behöver hjälp ska du genast kontakta din lärare. Tveka inte om det! Du kan skicka e-post eller ringa.

Via webben kan du kommunicera med andra som är elever på CFL. Svenska som andraspråk A har en egen klasslista som ikon. Skriv till dina kurskamrater!

Examination

Efter genomgången kurs kommer examinationen. Den kommer att behandla läsförståelse, referat, uppsats(er), ordkunskap (repetera det lilla häftet ”Ord i rättan tid”) och språkets formella delar, som till exempel ordbildning och formlära. Glöm inte att alla insändningsuppgifter ska vara gjorda och godkända av din handledare innan du gör slutprovet.

Nu är det bara att sätta igång!
 
 
CFL