Startsida
 
   
 
Övning 1 Övning 2 Övning 3 Övning 4 Övning 5 Övning 6 Övning 7 Övning 8              
 
 
 

 

Tidsadverbial
Sätt in uttrycket (tidsadverbialet) i rätt mening. Dra med musen. Orden fastnar inte på raderna om du valt fel.