Startsida
 
   
 
Övning 1 Övning 2 Övning 3 Övning 4 Övning 5 Övning 6 Övning 7 Övning 8              
 
 
 

 

Verb i presens - frågor
Läs meningarna i övningen. Skriv om dem till frågor.
 
Exempel:
Man tittar med sina ögon. ___Vad tittar man med?________