Här för första gången

Senaste nytt

Kommunikations-
forum

Till kursen

 

Här för första gången

Välkommen att läsa Ryska, steg 2 med oss!

Kanske är det första gången du läser en internetbaserad kurs eller
någon annan kurs på distans. Här får du veta hur kursen är upplagd, och om du har ytterligare frågor kan du kontakta din lärare.

Det här behöver du för att genomföra kursen:

 • Webbplatsen, där du befinner dig nu, med sex lärmoduler.
 • Läroboken РАЗ ДВА ТРИ 1 (Almqvist&Wiksell), kapitel 22-30
  РАЗ ДВА ТРИ 2, kapitel 1-10, motsvarande delar av
  tillhörande övningsböcker samt facit.
  Studiekassett till RDT1
 • Examination

Några ord om navigering i kursen
Från webbplatsens första sida med Transsibiriska järnvägen markerad på ryska kartan, kan du komma till de sex lärmodulerna. Varje modul motsvarar innehållsmässigt och grammatiskt några kapitel i läroboken.

På första sidan kan du också läsa Senaste nytt. Där skriver din lärare meddelanden till alla kursdeltagare. Därifrån kommer du också till denna inledande sida samt till Kommunikationssidan. Där hittar du namn, telefonnummer och adresser till din lärare och kursdeltagare.
Där finns också diskussionsforum, telefonmöten och de studiearbeten, som du ska lämna till din lärare.

Hur är webbdelen kopplad till läroboken?
Varje modul har en introduktionssida med en presentation av den aktuella staden och modulens språkliga innehåll. Alla moduler avslutas med ett självtest, där du själv kan kontrollera vad du lärt dig, samt ett friare studiearbete, muntligt eller skriftligt, som lämnas till din lärare för kommentar och studieråd.
Övningarna på webben fördjupar läroboken vad gäller både grammatik och ordförråd. Webbdelen är också en uppdatering av läroboken, som är tio år äldre. Du kan öva både avlyssning och tal i de många interaktiva övningarna på webben.
Tanken är att man ska jobba parallellt med webbövningarna och läroboken, men i många fall är det lättare att läsa lärobokens kapitel först.

Modulerna motsvarar kapitel i läroboken enligt följande:

 1. St. Petersburg – RDT1, kap. 22–25
 2. Moskva – RDT1, kap. 26-30
 3. Jekaterinburg – RDT2, kap.1-2
 4. Novosibirsk – RDT2, kap. 3-5
 5. Irkutsk – Bajkal – RDT2, kap. 6-8
 6. Vladivostok – RDT2, kap. 9-10


Din första uppgift
Din allra första uppgift är att ta itu med studieplaneringen. Här finns en tom mall, som du kan fylla i och skicka till din lärare bifogad till ett mejl. Tala då också om, när du kan ringa din lärare för ett första samtal om planeringen och studierna. Efter det mejlet registreras du som startad kursdeltagare.
Studietakten är, som du säkert vet, individuell. Om du räknar med att läsa ett kapitel i veckan tar kursen 20 veckor. Din planering är inte bindande, men den är ändå viktig för dig. Du tvingas tänka igenom när du ska studera, och om du måste välja bort något från din vardag för att få tidsutrymme.

Russifiering
Så här får du din dator att skriva på ryska.

Skolverkets mål och betygskriteier

Examination
För att få gymnasiebetyg på kursen måste du skriva slutprov på kursen
och göra en muntlig slutuppgift vid ett personligt möte eller på telefon.
Du anmäler dig till ett av våra månatliga provtillfällen på CFLs hemsida.

Счастливо!

Till kursen