Nationellt centrum för flexibelt lärande

Fortsättningskurs i distansmetodik

Inledning Planering
Kvalitet Webbmetodik
Tekniker Webbdesign Analys
4 - Metodik för lärande på webben 1 - Inledning 6 - Design av webbkurs 2 - anering av kurs 5 - Tekniker för lärande på webben 7 - Analys av webbaserad utbildning 3 - Kvalitetssäkring

Till start
Arbetsuppgifter
Hjälp/FAQ
Chat
Diskussion
Deltagarelistan
Kurslitteratur och länkar
Loggbok
Senaste nytt

Copyright © 2002
Nationellt centrum för flexibelt lärande