Övning:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Räkneord från elva till tjugo

Klicka på orden, lyssna och säg efter.