Övning:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Övning i matematik

Lyssna och skriv ner den beräkning du hör. Klicka på högtalaren för att höra ljudet.