Kursinnehåll

Kursmål

Studieteknik

Internetskolan
 Använda sökmotorer
 Värdera källan

Att använda sökmotorer på Internet

Det största problemet med Internet är dess omfattning, det finns miljontals hemsidor och dessa ligger helt osorterade. Man kan jämföra det med att gå in i ett stort bibliotek där samtliga böcker har helt vita omslag. Det finns dock olika tjänster ute på Internet som söker av stora delar av den information som finns, dessa kalls för sökmotorer. Det finns ett antal s.k. sökmotorer på Internet, några exempel är evreka, altavista, yahoo, webcrawler , google m.fl. Om du går in på en sökmotor och skriver demokrati så söker denna sökmotor av Internet och tar fram alla sidor den hittar som innehåller ordet demokrati.

Om man gör en sökning upptäcker man ofta att träffarna blir alltför många. En sökning på evreka, på ordet demokrati, resulterade i 71000 träffar. Det är alldeles för stor mängd information att hantera. För att minska antalet träffar kan man förfina sökningen. För det första kan man välja språk, exempelvis svenska - då halverades träffarna till 31000. Man kan också använda sig av olika tecken. Om man vill hitta information om demokrati i Sverige, då skriver man i sökmotorn - demokrati+Sverige. Då söker den av alla sidor som innehåller orden demokrati och Sverige. Sökningar resulterade då i 51 träffar vilket är hanterbart. Man kan också använda citationstecken - om man skriver "demokratins problem och möjligheter". Då söker sökmotorn fram alla sidor som innehåller dessa ord i samma ordningsföljd. Sökning gav nu 8 träffar. Alltså om man använder + mellan orden så söker man av alla sidor som innehåller dessa ord på samma sida. Använder man "citationstecken" så söker man av alla sidor som innehåller de ord man angivit samt i den ordningsföljd man skrivit dem. Man kan också med fördel kombinera dessa metoder, t.ex. "Karl Marx" + biografi - då får man fram sidor som har orden Karl Marx i ordningsföljd och ordet biografi finns med i texten.

Olika sökmotorer har lite olika funktioner och nedanstående tips gäller framförallt altavista

Man kan här utelämna ord i sin sökning genom att använda tecknet -
Till exempel om man vill söka på Karl Marx men man vill inte läsa information där ordet kommunism nämns. Då skriver man "Karl Marx"-kommunism. Man kan också utöka denna sökning genom att skriv Karl+Marx-kommunism. Då får man fram sidor där orden Karl och Marx finns men inte ordet kommunism.

Man kan också styra resultatet genom att använda stora och små bokstäver. Om man använder små bokstäver får man alla varianter som innehåller det sökta ordet, ex om man söker på sverige med små bokstäver får man även SVERIGE och Sverige. Om man däremot söker på Sverige så får man bara de sidor som har Sverige med i texten.

Man kan också använda sig av tecknet asterisk *, då om man skriver in ordet demo* får man alla sidor som har ord som börjar på demo. Man får framsidor med demokrati, demografi, demonstrera etc. Detta kan vara bra om man är osäker på stavningen.