Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Program och inställningar

Webbläsare

De vanligaste webbläsarna är idag Internet Explorer och Mozilla Firefox. Det är bra (inte bara för denna kurs) om du har den senaste versionen av din webbläsare, oavsett vilken du kör. Detta för att det hela tiden rättas fel i dem. Vissa av felen kan utsätta din dator för onödig risk för virus eller liknande otyg.

Java

Java är ett programmeringsspråk som fungerar på alla datortyper, PC, Mac och Unix/Linux. Det används därför för att göra små program inbakade i webbsidor, som kallas för Javaapplets.

I fysik A förekommer ett flertal av dessa applets, så för att få ut max av kursen behöver du ha språket Java installerat. Här kan du undersöka om du har Java installerad.

Flash

Macromedia Flash är ett program som tillåter oss att skapa interaktiva övningar och presentationer på webben. För att kunna se presentationerna behöver man en spelare som man kan hämta gratis hos Macromedia. De flesta har spelaren redan installerad, då den följer med flera webbläsare.

PDF

Pdf är ett filformat för att enkelt kunna distribuera dokument. För att läsa dessa filer behöver du en läsare som finns att ladda hem gratis från Adobe.

Javascript

Javascript är ett sätt att skapa funktioner och interaktivitet på sidorna, exempelvis att kontrollera så epostformulär är korrekt ifyllda eller att visa/dölja delar av sidan som är aktuella/inaktuella för sammanhanget.

Många stängde av dessa funktioner då de användes på ett felaktigt sätt (öppna popup-fönster mm). För att kursen ska fungera som det är tänkt behöver du slå på javascript, åtminstonde medan du läser kurs-sidorna.

(Blanda inte ihop javascript med Java. Det är två skilda saker.)

Cookies och brandväggar

En cookie är en liten textfil som används för att lagra information på din dator. Vi använder den för att underlätta dina studier på webben, så att du tex inte behöver logga in flera gånger. Det går att stänga av möjligheten att använda dessa cookies i webbläsaren, men för att kursen ska fungera smidigt så behövs de vara påslagna.

En del brandväggar kan också ställa till problem med kursen. Kontakta din lärare om du inte kan se sidorna, eller om de ser konstiga ut.

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande