Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Matematiska uttryck på dator

Addition & subtraktion

Addition och subtraktion skrivs precis som vanligt

12-5=7
6+8=14

Ett problem som kan uppträda med miniräknare är att införa negativa tal. Då kan det bli fel om man användersubraktionsknappen [-]. Då måste man använda teckenbytesknappen [+/-] (eller [ (-) ] på vissa räknare).Ibland måste man slå den efter talet.

Multiplikation (gånger)

Multiplikation skrivs med en punkt, ett x eller en * (asterix).

4·3 = 4x3 = 4*3

Det är även korrekt att skriva med enbart parantes eller ett antal okända, men ofta så förstår inte datorprogram detta, varför man får komplettera med en asterix.

4(3) och 5y eller i datorprogram 4*(3) och 5*y

Vi kommer mest att använda skrivsättet 4*3.

Division (delat)

Division har många skrivsätt. Metoden med täljare och nämnare på var sin sida om ett streck (horisontellt eller diagonalt) kan vara lättare att läsa, men är svårt att skriva på ett tangentbord. Division brukar på dator skrivas med tecknet /.

Vanliga skrivsätt för invecklade bråk

Man kan i äldre uppställningar även se : som divisionstecken. Det används även i skalangivelser, ex 1:50000.

Vi rekommenderar att du lär dig känna igen och använda sättet som visas med fetstil ovan, dvs använd parenteser runt täljare resp nämnares beståndsdelar: (täljarens delar)/(nämnarens delar).

Fullstort PC-tangentbord med Numerisk del

Ett vanlig PC tangentbord har en speciell del till höger som kallas för numeriskt tangentbord (numeric keypad) och har siffrorna grupperade på samma sätt som på en miniräknare.

De vanliga räknesätten (+ - × ÷), decimaltecken och en extra ENTER-knapp finns även där. Trots att tangenterna för multiplikation och division är markerade med × och ÷, blir det * och / på skärmen.

Num Lock

I översta vänstra hörnet av denna del finns tangenten Num Lock.
Num lock "på": Tangenterna fungerar som tal.
Num lock "av": tangenterna fungerar som redigerings och flyttningstangenter.

Decimalavskiljare

Eftersom länder använder olika tecken som decimalavskiljare kan det uppstå fel om man t ex använder ett engelskt program i sverige. Sverige har kommatecknet (,) som decimalavskiljare medan Storbrittanien och USA använder punkt(.).

Vilket tecken som skrivs med decimaltangenten på den numeriska delen, avgörs av datorns nationsinställningar. En dator inställd på svenska kommer att skriva decimalkomma (,).

För att skriva in tal i program som förväntar sig en decimalpunkt så får man använda punkten som finns på den vänstra delen av tangentbordet (strax under tangenten Ö).

Några tips

Bärbara datorer

Bärbara datorer har inte plats för att placera ut 103-105 tangenter, utan de måste grupperas tätare. Antalet tangenter har minskats genom att man låter kombinationer av vissa tangenter representera vissa tecken. Bilden nedan visar ett exempel på hur man han passat in ett numeriskt tangentbord "ovanpå" det vanliga.

I bilden syns det en blå tangent [Fn] som är en "död tangent" liksom [Shift], [Alt], [Ctrl]. Om den hålls nere, aktiveras saker med blå text på andra tangenter. Om man tar [Fn]+ [Ins] blir de: [Num Lock]. [Num Lock] förvandlar tangenterna i den blåa fyrhörningen (i bilden nedan) till ett numeriskt tangentbord .

Bild över tangentbordet på en bärbar dator

Man kan även koppla in ett vanligt tangentbord eller ett numeriskt tangentbord för att enkelt kunna föra in siffror, decimaltecken och de vanligaste räknesätten ( + - * / ).

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande