Huvudtext

Lyssna och säg efter

Ordförklaringar

Sång om alfabetet

Alfabetet

Övning på alfabetet

Fördjupning av nasalvokaler

Räkneord från 100

Ordningstal

Årtal

Sång Broder Jakob

Repetition av -er verb

Komparation

prendre, comprendre

croire

à + städer

en/au/aux - i/till

chez - hos/till

Ordföljd

La francophonie

Jakten på lånord

Romerska siffror

à, en, au, aux

Komparation och geografi

Studiearbete 7

Repetition av –er verb

 

Här kan du öva på verbformer

Dessa 12 –er verb har förekommit tidigare i texten. Alla böjs som regarder.

 

Ecrivez

Skriv

 

Leta rätt på siffran och bokstaven, t ex 1A.
Skriv rätt form av verbet. (Tu parles français.) Säg det högt.

 

 

A

B

C

D

E

F

 

 

tu

elle

je

nous

ils

vous

 

1. parler français

           
 

2. habiter à Paris

           
 

3. regarder un film

           
 

4. voyager beaucoup

           
 

5. aimer la musique

           
 
 

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande