Huvudtext

Lyssna och säg efter

Ordförklaringar

Sång om alfabetet

Alfabetet

Övning på alfabetet

Fördjupning av nasalvokaler

Räkneord från 100

Ordningstal

Årtal

Sång Broder Jakob

Repetition av -er verb

Komparation

prendre, comprendre

croire

à + städer

en/au/aux - i/till

chez - hos/till

Ordföljd

La francophonie

Jakten på lånord

Romerska siffror

à, en, au, aux

Komparation och geografi

Studiearbete 7

en/au/aux – i/till

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande