Företagsformer Övning 3 Skriv ut Skriv ut   

Övning 3

Uppgift A:
Vilka företagsformer utgör självständiga juridiska personer?

Svar

Uppgift B:
Vilka företagsformer har obegränsat personligt ansvar som åvilar ägaren/ägarna?

Svar

Uppgift C:
Vilka företagsformer kan drivas av en ensam ägare?

Svar

Uppgift D:
Vilka företagsformer registreras hos PRV?

Svar

Uppgift E:
För vilka företagsformer gäller krav på revisor?

SvarFöregående sida


Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004