Företagsformer Företagsformer tablå Skriv ut Skriv ut   

Företagsformer tablå
  Enskild Firma Handels-bolag Kommandit-bolag Aktiebolag Ekonomisk förening
Ägares ansvar Obegränsat pers ansvar Obegränsat pers och solidariskt ansvar Komplemen-tären har personligt ansvar Ansvarar med insatt kapital Ansvarar med insatt kapital
Juridisk person Nej Ja Ja Ja Ja
Beskattning Ägaren beskattas. Inkomst av näringsverk-samhet Ägarna beskattas. Inkomst av näringsverk-samhet Ägarna beskattas. Inkomst av näringsverk-samhet Statlig skatt
28%
Statlig skatt
28%
Antal delägare
1
2 el flera
2 el flera
1 el flera
Minst 3
Krav på insatt kapital Nej Nej Nej Privat AB 100.000
Publikt AB 500.000
Nej


Föregående sida


Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004