Modul 2 - Export
Exportutveckling i mindre företag
 
Tillbaka till början Ett steg bakåt Ett steg framåt

Att börja exportera kan vara nästa steg i ditt företags utveckling. Kanske har företag från andra länder visat intresse för dina produkter eller så har du en produkt som är unik för marknaden och som rimligen bör ha potential för en vidare marknad.

Export är både roligt och stimulerande samtidigt som det kan vara svårt att veta hur man skall gå tillväga för att lyckas i sin marknadssatsning. I den här modulen om export lär du dig en metod för hur du systematiskt kan gå tillväga för att utveckla dina exportaffärer. Metoden är utvecklad av Exportrådet och ALMI Företagspartner utifrån erfarenheter och behov hos små och medelstora företag.

Vi kan likna metoden vid en trappa som innehåller ett antal olika förberedelsesteg. Grundtanken är att när du arbetat dig igenom de förberedande stegen i trappan har du samlat på dig så mycket information och kunskap att du bör ha tillräckligt med underlag för att ta de viktiga strategiska besluten om hur din exportsatsning bör gå till. Informationen sammanfattar du sedan i affärsplanen och processen bör gås igenom och revideras åtminstone en gång varje år.

Export av varor.pdf
Mer information hittar du på tullverkets webbplats.

   
Inledning Nuläge