Översikt
 

Innehållsförteckning

Modul 1 - Internationalisering
Internationalisering
Sveriges utrikeshandel
Export- och importmarknader
Exportfrämjande
Exportfrämjande aktörer
Övningsuppgift 1
Övningsuppgift 2

Modul 2 - Export
Exportutveckling i mindre företag
Nuläge
Produkt-/Marknadsmatris
SWOT-analys
Exportmognad
Varför? - Introduktion
Exempel på exportmotiv
Vem? - Introduktion
Kundexempel A
Kundexempel B
Vad? - Introduktion
Vart? - Introduktion
Preliminärt länderval
Skrivbordsundersökning
Fördjupad marknadsundersökning
Hur? - Introduktion
Marknadskanaler
Val av samarbetspartner
Exempel på sökprofil
Avtal
När? - Introduktion
Handlingsplan och marknadsaktiviteter
Aktivitetsplanering
Planerade marknadsaktiviteter
Finansiering - introduktion
Affärsplan - introduktion
Insändningsuppgift 1
Insändningsuppgift 2
 
Modul 3 - Import
Import - introduktion
Varför ska vi importera?
Anledning till import
Passar produkterna för vår marknad och sortiment?
Före import
Import vid nystart
Kan vi få lönsamhet på importerrade produkter?
Är vår organisation redo för import?
Kulturskillnader
Förhållandet mellan oss och vår utländska leverantör
Elektronisk handel
Elektronisk handel och dess möjlighet för importören
Återförsäljare eller handelsagent?
Återförsäljaravtal
Agentavtal
Restriktioner för import
Svenska tullbestämmelser
Förfarandet vid import
Insändningsuppgift 1
Insändningsuppgift 2
Insändningsuppgift 3
Insändningsuppgift 4

Modul 4 - Internationella avtal och villkor
Internationella avtal och villkor - introduktion
Internationella handelsavtal
EU och EFTA
Övriga frihandelsområden
Internationella standarder
Leveransvillkor
Viktigt att beakta leveransvillkoret
Försäkringar
Vem kan hjälpa till i försäkringsärenden
Risker vid internationella affärer
Betalningsformer
Insändningsuppgift 1
Insändningsuppgift 2
Insändningsuppgift 3
Insändningsuppgift 4