Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Ventilation, exempel

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Pos Nr

Benämning av objekt

Åtgärd

RC 101

Reglercentral

F

RC 102

Reglercentral

F

SP 101

Uteluftspjäll

F

LR 101

Tilluftsfilter

BR

VVX 101

Värmeväxlare

KR

SV 101

Motorventil

F

VVX 103

Värmeväxlare

KR

GT 4

Frysvakt

F

P 101

Cirkpump

K

TF 103

Tilluftsfläkt

KR

SP 102

Tilluftsspjäll

F

SP 103

Frånluftsspjäll

F

LR 102

Frånluftsfilter

BR

VVX 102

Värmeväxlare

KR

SV 102

Motorventil

F

P 102

Cirkpump

K

FF 102

Frånluftsfläkt

KR

F= Funktionskontroll

K= Kontroll

KR= Kontroll och Rengörning

KB= Kontroll och Byte

BR= Byte och rengörning

R= Rengörning

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp