Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Vätskekopplad värmeväxlare

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

En typ är den vätskekopplade värmeväxlaren, där en blandning av vatten och glykol cirkulerar mellan två batterier, ett i frånluftskanalen och ett i tilluftskanalen. I frånluftsbatteriet överförs värmen från frånluften till vattnet som transporterar den till tilluftsbatteriet. Där övergår värmen från vattnet till tilluften. Temperatur-verkningsgraden är cirka 40-60 %.

Denna typ av värmeväxlare är möjlig att installera i de flesta befintliga FT-system även om till- och frånluftskanalerna inte ligger intill varandra. En annan fördel är att förorenad frånluft inte kan överföras från frånluftskanalen till tilluftskanalen. En nackdel är dess jämförelsevis låga verkningsgrad.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp