Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Förbränningsmotorer, Introduktion

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Förbränningsmotorn är en mekanisk anordning som omvandlar bränslet kemiska energi direkt till mekanisk energi, via en förbränningsprocess.

Förbränningsmotorer indelas i två huvudgrupper; Kolvmotorer och Turbinmotorer. Konstruktionsmässigt skiljer dessa sig väsentligt åt:

Kolvmotorn har många rörliga delar, där den upp- och nedåtgående kolven är motorns arbetskomponent, samt för att överföra dess rörelse finns en vevaxel. Förbränningen av bränslet sker här direkt, ovanför kolven, i en cylinder.

Turbinmotorn har bara en rörlig del, turbinaxeln med kompressorrotor och turbinrotor. Här är turbinrotorn med sina skovlar den arbetande komponenten och kompressorn tillför luft för förbränningen. Förbränningen sker i en speciell brännkammare utanför turbinen och de bildade avgaserna leds till turbinskovlarna där gaserna får expandera och därmed uträtta ett arbete.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp