Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Lamellvärmeväxlare

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

VVX är uppbyggd som en tub-vvx men har i stället för tuber ett batteri som består av formpressade, parvis sömsvetsade plattor som bildar flera rader med platta sexkantiga kanaler.

Fördelen är att värmeytan blir större än hos en konventionell tub-vxx.

k-värdet ligger mellan 2000 - 3000 W/m2 °C.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp