Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Spiralvärmeväxlare

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Växlaren består av två stycken identiska, spiralformiga kanaler som går förbi och emellan varandra. Detta ger stor värmeyta i liten volym med motström och endast en kanal per medium, vilken minskar risken för igensättning.

Man tar två långsmala plåtbitar och rullar dem runt en kärna. Sedan tätar man kanterna med två plana gavelstycken. Vanligen svetsas distanspinnar på plåtarna för att hålla den önskade kanalbredden, och oftast svetsar man ihop vartannat kantpar upptill och nedtill.

På så sätt blir båda kanalerna åtkomliga från var sin sida, till exempel för mekansik rengöring, när man tagit bort gavlarna.

K-värde ligger mellan 1800 - 2500 W/m2°C.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp