Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Tubvärmeväxlare

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Tubvärmeväxlare är den äldsta av vvx. Den är uppbyggd av en cylindrisk mantel utförd som tryckkärl och gavlar med ett batteri av parallella raka rör.

I en enstråksvvx är batteriets båda ändar pressade eller svetsade i tubplattor.

I en tvåstråksvvx är batteriet utfört som U-formiga tuber eller med en vändgavel. Eftersom mantelsidan har större volym än batterisidan är tub-vvx lämplig för applikationer där det råder stor skillnad mellan flödesvolymerna. Det större flödet leds då genom mantelsidan.

Ett typiskt k-värde ligger mellan 1500 - 2000 W/m2 °C.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp