Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Vingpumpar

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift

 

 

 

Vingpumpen består av en ”vinge”, med en tryckventil, placerad i ett pumphus. I pumphuset finnes även en sugventil. Pumhandtaget är monterad på vingen. Vid handtagets fram- och återgående rörelse svänger vingen och öppnar och stänger tryck- och sugventilen.

Vingpumpen användes nästan uteslutande för pumpning ur oljefat och dylikt.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp