Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Membranpumpar

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift

 

 

 

Membranpumpens liknar kolvpumpens arbetssätt. Ett membran, av elastiskt material, har ersatt pumpkolven och dennes fram- och återgående rörelse. Membranets fram- och återgående rörelse erhålles antingen av tryckluft eller en drivmotor via vevaxel och vevstake.

Membranpumpen lämpar sig för transport av förorenade vätskor som innehåller slam, sand och dylikt.

Pumpens svagaste länk är membranet, som lätt förstörs men är lätt att skifta ut.


 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp