Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Kugghjulspumpar

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift

 

 

 

Vanligtvis består en kugghjulspump av två kugghjul med utvändiga kuggar. En drivmotor är kopplad och driver ett kugghjul som i sin tur driver det andra kugghjulet.

Kugghjulen utförs med precision för att erhålla god tätning där kuggarna griper in i varandra och därmed förhindrar återläckage. Kugghjulen är lagrade i pumphuset och därmed är lager och axeltappar smörjda av den pumpande vätskan.

Vätskan ”sugs” in i kuggluggorna och ”pumpas” längs pumphusets väggar från sug- till trycksidan. Spelet mellan kugghjulen och pumphusets väggar skall vara så litet som möjligt för att förhindra återläckage av vätskan.

Till pumpen finns en så kallad överströmningsventil monterad som skyddar pumpen mot alltför höga tryck. Kugghjulspumpen lämpar sig för rena vätskor samt ger ett jämnt och pulsationsfritt flöde och används därför ofta som smörjoljepump.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp