Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Regleringsmetoder

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift

 

 

 

För att kunna ändra en pumps flöde kan vi reglera på olika sätt:

  1. Strypreglering
  2. Ändring av pumphjulsdiametern
  3. Varvtalsreglering
 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp