Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Strypreglering

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift

 

 

 

Strypreglering är en vanlig metod att reglera flödet hos en pump. När ventilen efter pumpen sakta börjas stängas erhålles mindre flöde.

Strypreglering innebär en energiförlust, eftersom strömnings-motståndet ökar med större förlusthöjd som följd samtidigt som pumpens verkningsgraden försämras.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp