Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Systemkurva

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift

 

 

 

En pump, inkopplad i ett rörsystem, måste övervinna ett visst motstånd i rörsystemet för att låta ett givet flöde att passera.

För att veta pumpens driftspunkt i systemet måste en systemkurva beräknas. Med systemkurva menas summan av den statiska höjden och förlusterna i rörsystemet vid olika flöden. För att konstruera en systemkurva antas olika flöden med lagom mellanrum, och sedan räkna ut förlusterna vid dessa flöden.

Pumpens driftspunkt är den punkt där QH-kurvan och systemkurvan skär varandra .

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp