Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Kavitation

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift

 

 

 

Om pumpens sugtryck sjunker till eller under vätskans förångningstryck bildas det ångblåsor som följer med vätskeströmmen. När sedan vätskan når en punkt där vätsketrycket överstiger vätskans förångningstryck imploderar (störtar samman) ångblåsorna och det uppstår en kraftig tryckpuls.

Detta fenomen kallas för kavitation (hålrumsbildning).

Kavitationsskador uppstår oftas vid pumpens inlopp och förosakar där stora skador samtidigt som kavitationen försämrar pumpens verkningsgrad.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp